V CONGRESO GALEGO DE ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE OPERACIÓNS

Ferrol

12, 13 e 14 de setembro de 2001

Índice

Comité Científico
Comité Organizador
Sede do Congreso
Programa  
Presentación de
comunicacións
Normas para a presentación de comunicacións
Cotas de Inscrición
Formas de pagamento
Inscrición
Boletín de Inscrición
Cea de Confraternidade
Aloxamento
Boletín de reserva de
aloxamento
Persoas Inscritas  
Comunicacións e Conferencias  
  

Ilustración: José Tomás Díaz Teijo