Cursos que imparte o Instituto Nacional de Estadística

A Escuela de Estadística de las Administraciones Públicas (EEAP) do Instituto Nacional de Estadística ten por obxecto "mellorar a formación e cualificación estatística do personal das Administracións Públicas e outros colectivos sociais que así o requiran, ofrecendo unha formación especializada para a reciclaxe e actualización de coñecementos e prácticas estatísticas".

Os cursos e seminarios que imparte a EEAP prográmanse anualmente e versan sobre enquisas e estatísticas que realiza o INE, técnicas estatísticas e outros temas de interese.

Programa do segundo semestre 2011

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates