20 Octubre 2020 Día Mundial da Estatística


The third World Statistics Day will be celebrated around the globe on 20 October 2020 with the theme “Connecting the world with data we can trust”. This theme reflects on the importance of trust, authoritative data, innovation and the public good in national statistical systems. 
More informationO terceiro Día Mundial da Estatística celebrarase en todo o mundo o 20 de outubro de 2020 co tema "Conectar o mundo con datos nos que podamos confiar". Este tema reflexiona sobre a importancia da confianza, os datos fidedignos, a innovación e o ben público nos sistemas estatísticos nacionais. 

O 20.10.2020 a SGAPEIO celebrará o día Mundial da Estatística! 

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates