EMR-IBS 2018: X Conferencia da Rexión Mediterránea Oriental organizada pola Sociedade Biométrica Internacional (EMR-IBS) 

17 de decembro de 2018 – 20 de decembro de 2018
Xerusalén, Israel
Descrición: Este evento inclúe un simposio dun día en homenaxe ao 70 aniversario do profesor Yoav Benjamini, da Universidade de Tel Aviv, seguido da X Conferencia da Rexión do Mediterráneo Oriental da Sociedade Internacional de Biometría (EMR-IBS), que terá lugar en Xerusalén, Israel, do 17 ao 20 de decembro de 2018. Os resumos deben enviarse a través do seguinte enlace: https://www.emr2018.com/abstract-submission 
Todos os resumos deben presentarse en inglés. Os resumos non deben ter máis de 500 palabras, sen incluír o título, os nomes dos autores e as afiliacións. Na ligazón de envío en liña, seleccione ata 5 temas que sexan relevantes para o seu resumo. 
Temas: Análise de datos de gran dimensión; Erro de medición; Regresión cuantil; Métodos semiparamétricos; Estatística non paramétrica; Análise de datos funcionais; Métodos bayesianos; Estimación de áreas pequena; Variables latentes; Inferencia causal; Modelos de mestura; Series de tempo; comparacións múltiples; Análise de supervivencia; Métodos computacionais; Aprendizaxe máquinas; Métodos de regularización; Modelos gráficos; Análise secuencial grupal; Xenética estatística e xenómica; Datos lonxitudinais; Predición de risco; Meta análise; Datos perdidos; Modelos lineais xeneralizados; Medicina personalizada; Inferencia estatística; Ensaios clínicos; Selección de variables; Redución de dimensión; Estudos caso-control; Inferencia de selección; Visualización; Outros. 
Sitio web: http://www.emr2018.com

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates