I premio SGAPEIO á Innovación Pedagóxica

No ano 2000, A SGAPEIO, dentro do seu labor de promoción da estatística e da investigación de operacións, acordou convocar un premio á actividade cotián dos profesores e alumnos en secundaria, e estableceu o I Premio SGAPEIO á Innovación Pedagóxica en Centros de Educación Secundaria.

- Curso da convocatoria: 1999-2000.

- Xurado do premio:

Presidente D. Manuel Antonio Presedo Quindimil
Presidente da SGAPEIO e  Profesor Titular de Estatística e Investigación Operativa da Universidade da Coruña
Secretario D. Ignacio García Jurado
Catedrático de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Santiago de Compostela
Vocais D. Luis Bou García
Catedrático de Matemáticas do I.E.S. Ramón Menéndez Pidal de A Coruña

D. José Antonio Cajaraville Pegito
Profesor Titular de Didáctica da Matemática da Universidade de Santiago de Compostela

D. Paulino Estévez Alonso
Secretario de ENCIGA e Catedrático de Matemáticas do I.E.S. Rosalía de Castro de Santiago de Compostela

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolución

- Traballos gañadores:

Estatística Descriptiva en 3º de E.S.O
Dna. Mª Olga Alonso López
D. Miguel Ángel Rodríguez-Gigirey Pérez
D. Francisco Manuel Villanueva Fernández
Dna. Montserrat Villar Riveira
Proxecto EXES (Excel e Estatística)
Dna. Teresa Castro Paz
D. Gerardo Uría Cobas
2022  SGAPEIO   globbers joomla templates