I Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos

A Sociedade Galega para a promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO) convocou o I Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos para proxectos de estatística e investigación de operacións realizados por estudantes de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

Bases Díptico

 

 

XURADO | TRABALLOS GAÑADORES| ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS

 

 

Xurado

 

 

 
O xurado do I Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos estivo composto por:
 

Presidente: D. José Fisteos Suengas
Consellería de Educación

Secretaria: Dna. Balbina Casas Méndez
Universidade de Santiago de Compostela
Vocais:
D. Andrés Cabana González
IES de Salvaterra
D. Salvador Naya Fernández
Universidade da Coruña
Dna. Mª Esther López Vizcaíno
Instituto Galego de Estatística
 
Traballos gañadores (Acta do xurado)

 

 

1º e 2º da ESO:

- Título: As novas tecnoloxías, fóra da aula, no IES de Mugardos.
- Centro: IES de Mugardos (A Coruña).
- Titora: María Ángel Martínez Rodríguez.
- Alumnos: Sergio Vila Plana, Carmen Sanmartín Fero, Verónica González Regueiro, Carlos Rodeiro Mauriz e Andrés Novoa Menaya.

3º e 4º da ESO:

- Título: Podemos predecir a estatura á que vai chegar unha persoa?
- Centro: IES de Monelos (A Coruña).
- Titor: Gonzalo Temperán Becerra.
- Alumnos: Águeda Castro Quintas, Carmen Méndez Sánchez, Laura Pardeiro Mariño, Paula Pérez Torres e Carmen Picado Molares.

Bacharelato e ciclos formativos de grao medio:

- Título: Cantas estrelas podemos ver, a simple vista, dende a nosa localidade?
- Centro: IES "Fernando Wirtz Suárez" (A Coruña).
- Titor: Enrique Pujales Martínez.
- Alumnos: María Piñeiro Ramil, Daniel Barreiro Ures, Rubén Fernández Reigosa, Diego Juárez Rodríguez.

 

 
FASE NACIONAL: Foron elexidos para participar na I FASE NACIONAL deste concurso, representando á Comunidade Galega, os traballos gañadores do IES de Monelos e do IES "Fernando Wirtz Suárez". O traballo do IES de Monelos resultou gañador na I Fase Nacional do concurso na categoría de 3º e 4º da ESO.

 

MENCIÓNS ESPECIAIS:

1º e 2º da ESO:

- Título: O entorno escolar.
- Centro: IES OTERO PEDRAYO (Ourense).
- Titora: Concepción González Otero.
- Alumnos: Guillermo Álvarez García, Vicente Bascoy Otero, Iñaki Quintas García, Laura Rodríguez Ortiz e Lucía del Río González.

3º e 4º da ESO: 1ª mención

- Título: Esta é a nosa enquisa.
- Centro: IES nº 1 de Ribeira.
- Titora: Olga Simón Cruz.
- Alumnos: Gloria Outeiral Novo, Andrea Domínguez Santos, Andrés vilas González, Carolina Sarai Garcia Albornoz e Rafael Lustres Negreira.

 

3º e 4º da ESO: 2ª mención

- Título:Estudo de mercado: viabilidade da venda de bocadillos e bebidas nos recreos.
- Centro: CPI Conde de Fenosa.
- Titora: María Estraviz Lourido.
- Alumnos: Almudena Sar Coira, Julia Muiños Marcos, Borja Vilasánchez Rodriguez e Alejandra Díaz Martinez

 

Acto de entrega de premios

 

 

O acto de entrega de premios celebrouse na Aula Magna da Facultade de Matemáticas o día 30 de Xuño de 2011. O acto estivo presidido polo Presidente da SGAPEIO, a Secretaria da SGAPEIO, o Director do IGE, unha representante da Consellería de Educación e a Decana da Facultade de Matemáticas. Neste apartado pódense ver fotos do acto de entrega:

- Mesa

- IES de Mugardos (exposición)

- IES de Monelos (exposición)

- IES Fernando Wirtz Suárez (exposición)

- IES Otero Pedrayo (Ourense)

- IES de Mugardos

- CPI Conde de Fenosa (Ares)

- IES nº1 de Ribeira

- IES de Monelos

- IES Fernando Wirtz Suárez

- Álbum de fotos do concurso do IES de Monelos

Colaboran

 

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates