Publicouse a versión 4.2 de Epidat

O servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Saúde Pública acaba de publicar a versión 4.2 de Epidat, programa de libre distribución orientado á análise estatística e epidemiolóxica de datos. Epidat 4.2 ten as seguintes novidades con respecto á versión anterior:

- Inclúe un módulo novo: Inferencia sobre parámetros e Regresión loxística.

- Engadiuse o inglés ás opción do idioma, que xa incluían castelán, galego e portugués.

- Ten melloras no contorno do programa e nalgúns dos módulos existentes.

- Ten corrixidos algúns erros detectados na versión anterior.

Igual que as versións anteriores, Epidat 4.2 pódese descargar desde a páxina web da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que tamén está toda a información sobre o contido e as novidades detalladas do programa. O arquivo que se descarga non precisa instalación. Só é necesario descomprimilo nunha carpeta do sistema con permisos de escritura, e executar o arquivo epidat.jar que está dentro da carpeta do programa (chamada Epidat 4.2).

Máis información: http://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates