Oposicións ao IGE

A Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos (DOG nº 84 do 3 de maio de 2016).

O obxecto do proceso selectivo será cubrir (catro) 4 prazas do corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos, polas quendas de promoción interna e acceso libre. O sistema selectivo será o de oposición.

O número de vacantes reservadas á quenda de promoción interna ascende a dúas (2) prazas. O número de vacantes reservadas á quenda de acceso libre ascende a dúas (2) prazas.

Máis información: Convocatoria

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates