Científico de datos - La Voz de Galicia

Funcións: Realizar análise estatística de grandes volumes de datos, recompilados das distintas bases de datos e fontes de información, que permitan obter coñecemento e resolución de problemas de negocio e definir índices de interese da empresa.


REQUISITOS minimos esixibles das candidaturas:

 • Formación acreditada
 • Estar en posesión do título de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñería, máster e/ou doutoramento. Valorarase o grao de afinidade das titulacións do candidato coa área de estatística.
 • Coñecementos avanzados e experiencia previa no uso de técnicas estatísticas.
 • Experiencia previa en análise e programación de algoritmos matemáticos e estatísticos.
 • Coñecementos avanzados e experiencia previa no uso de linguaxes de programación.
 • Coñecementos e experiencia previa en procesamento de grandes bases de datos.
 • Coñecementos avanzados de inglés.
 • Coñecementos e experiencia adicional
 • Coñecementos avanzados e experiencia previa no uso de análise exploratorio de datos, técnicas de modelización estatística (modelos de regresión lineal e non lineal, paramétricos e non paramétricos, regresión loxística,…), análise multivariante (procedementos de redución da dimensión, técnicas de clasificación supervisada e non supervisada, análise factorial, selección de características,…) e detección de anomalías, entre outras.
 • Coñecementos e experiencia previa en computación estatística, minería de datos, Big Data e statistical learning / machine learning.
 • Coñecementos avanzados e experiencia previa no uso das linguaxes de programación R ou Python.
 • Coñecementos e experiencia previa no uso de Google Analytics e BigQuery.

FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:

 • Análise estatística de grandes volumes datos recompilados a través das distintas bases de datos e fontes de información da empresa, que permitan obter coñecemento deses datos e resolver problemas de negocio.
 • Definición de índices de interese para a empresa.
 • Implementación dos índices seleccionados na infraestrutura de almacenamento de datos da empresa.
 • Construción e implementación de motor de alertas asociadas aos índices seleccionados.

CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN:

 • Realizarase un contrato indefinido.
 • Retribución bruta anual: 29.300,00 €.
 • Xornada laboral: tempo completo.
 • Lugar de Traballo: Polígono Industrial de Sabón. Arteixo.
 • Incorporación inmediata unha vez finalizado o proceso de selección. 

PROCESO DE SELECCIÓN

 • A solicitudes enviaranse a: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Data límite de recepción de solicitudes: 17 de agosto de 2019.
 • Os candidatos/ as seleccionados/ as de acordo cos criterios anteriores serán convocados/ as a unha entrevista persoal, na que deberán achegar a documentación acreditativa da Formación e Coñecementos que indicasen na solicitude, así como vida laboral.
 • Garántese confidencialidade.
2020  SGAPEIO   globbers joomla templates