Oferta de emprego da Fundación Cabaleiro Goás

Titulación requirida: Diplomatura ou Licenciatura en Matemáticas ou Diplomatura ou Licenciatura en Estatística. Postgrao Oficial en Técnicas Estatísticas.

Requisitos mínimos do candidato/a:

- Experiencia en análise de datos biomédicos, especialmente en: análise multivariante, supervivencia, validez de probas diagnósticas, validación e análise de enquisas (Análise factorial, análise de correspondencia).

- Experiencia no manexo de paquetes estatísticos R, SPSS, Epidat, Stata, e similares.

Condicións do contrato:

Tipo de contrato e duración: contrato laboral por obra ou servizo de 6 meses de duración.

Xornada laboral: media xornada (20 horas semanais).

Salario: 897 € brutos

Presentación de solicitudes: ata o 9 de abril de 2013.

Máis información: Oferta

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates