9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019)

14 de xullo de 2018 - 19 de xullo de 2018
Valencia, España
Descrición: O 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019) pretende promover a participación da comunidade científica, tanto no eido internacional como español, dedicada á Matemática industrial e, moi especialmente a participación de conferenciantes da industria. Mediante a organización deste congreso búscase proporcionar unha panorámica da Matemática Industrial ao redor do mundo incluíndo temas tan diversos como:

  • Sectores de actividade económica.
  • Retos sociais para la investigación e a innovación.
  • Historias de éxito da Matemática Industrial desenvolvidas baixo o abeiro de contratos oy proxectos competitivos con soporte industrial.
  • Casos de Estudo en Matemática industrial que inclúan iniciativas tales como Grupos de estudo coa industria, Semanas de modelado, Días industriais, traballos fin de mestrado, teses de doutoramento, etc.
  • Formación en Matemática Industrial.
  • Infraestructuras internacionais de colaboración entre industria e academia.

Sitio web: https://iciam2019.org/index.php/about-iciam2019/iciam-2019

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates