O FILLO DO MARIÑEIRO

Se tivese saído cara, a túa nai tería sido escollida con probabilidade 1/2, mentres que se tivese saído cruz, esta probabilidade sería 1. Esta relación de probabilidades 2 a 1 para o suceso observado (que ti naciches), condicionado polo resultado de cruz ou cara no lanzamento da moeda, leva a concluír (basta con aplicar a regra de Bayes) que a probabilidade de cara é 1/3, e a probabilidade de cruz, e, polo tanto, de ter un medio irmán, é 2/3.
Supoñamos que logo consegues a edición antiga da Guía de Portos do Mariñeiro, que casualmente era o libro no que estaba a nota do teu pai, e atopas que a cidade na que naciches aparece antes que a outra cidade portuaria. Con esta información adicional, o tu nacemento vólvese seguro, e independente do resultado do lanzamento da moeda. Agora a probabilidade de que tivese saído cara ou cruz é a mesma, 1/2, e, polo tanto, tamén a de que teñas un medio irmán. Pola contra, se a túa cidade aparece despois da outra, é seguro que non saíu cara senón cruz (agora a probabilidade de cara é cero), e tes con seguridade un medio irmán.

 

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates