Curso de inferencia bayesiana na Escuela Nacional de Sanidad

Título: Inferencia bayesiana. Teoría y aplicaciones.

Docente: Luis Carlos Silva Ayçaguer. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Cuba.

Lugar: Escuela Nacional de Sanidad.

Departamento: Epidemioloxía.

Datas: do 4 ao 8 de outubro de 2010.

Horario: mañá.

Horas lectivas: 20.

Prezo matrícula: 120 €

Prazo de preinscrición: ata o 23 de setembro de 2010.

 

Os obxectivos do curso son:

- Fundamentar a conveniencia de contar cun novo paradigma para a inferencia estatística.

- Introducir as líneas fundamentais do razoamento bayesiano.

- Ilustrar o empleo do enfoque bayesiano como alternativa ao enfoque clásico para varios problemas prácticos da clínica e a epidemioloxía.

Máis información en:

http://sigade2.isciii.es/Publico/SacarCurso.asp?ID_TipoCurso=4&TipoCurso=CURSO%20CORTO&CodPropuestaCurso=1792&PropuestaCurso=INFERENCIA%20BAYESIANA.%20TEORÍA%20Y%20APLICACIONES&CodigoEdicion=1890

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates