X Premio Francisco Cobos 2016

A Fundación Francisco Cobos convoca o X Premio Francisco Cobos, dotado con 50.000 Euros, co obxectivo de premiar o labor dun investigador español ben establecido que, tendo realizado achegas relevantes de investigación biomédica nos cinco últimos anos, poida reforzar a súa actividade investigadora e potenciar a súa proxección científica cos recursos obtidos mediante este Premio.

O xurado designado polo Padroado da Fundación para outorgar o devandito Premio estará composto por 6 profesores de recoñecido prestixio no campo da Biomedicina.

A data límite de presentación de candidaturas será o próximo 25 de Maio de 2016, e o fallo do xurado coñecerase non máis tarde do 10 de Xullo de 2016 e será publicado na páxina web desta Fundación.

Máis información: Premio

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates