Curso: Técnicas estatísticas de Data Mining con R

Anunciamos a celebración do curso de “Técnicas Estatísticas de Data Mining con R” que se impartirá no Instituto IMDEA Alimentación en Madrid os días 14, 15, 16 e 17 de decembro de 2015.

Este curso reúne as técnicas preditivas máis importantes e de uso máis frecuente: Regresión Lineal e Loxística, Métodos Penalizados (LASSO, Ridge), Mínimos Cadrados Parciais (PLS), métodos baseados en Árbores (CART), Support Vector Machines (SVM), Redes Neuronais, Random Forest, Bagging, Boosting.

O curso inclúe os aspectos máis importantes para a construción de modelos preditivos: pre procesamento e descrición básica dos datos, optimización dos parámetros involucrados en cada unha das técnicas, avaliación da capacidade preditiva dos modelos mediante técnicas de remostraxe (validación cruzada e bootstrapping), selección de variables que van a formar parte do modelo, comportamento de cada técnica en problemas de alta dimensión, etc.

Este curso forma parte, como Módulo 7, do programa de formación continua en “Estatística Aplicada con R” que se vai impartir en Madrid en 2015 de forma presencial organizado conxuntamente pola Unidade de Bioestatística do Instituto IMDEA Alimentación e a Facultade de Ciencias da Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Máis información: Curso

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates