Curso de Estatística con R para profesionais da saúde (III edición)

A Universidade de Vigo, en colaboración coa Fundación Biomédica do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, organiza a terceira edición do curso de formación “Estatística con R para profesionais da saúde”. O curso é totalmente non presencial para que os titulados do ámbito biosanitario poidan seguilo en horario libre e dende calquera lugar de modo compatible coa súa actividade.

- Importe da matrícula: 125 € (90 € parados e membros da Fundación Biomédica).

- Período de matrícula: do 3 ao 28 de outubro de 2015.

- Período de docencia: do 1 ao 30 de novembro de 2015.

O curso é eminentemente práctico e aplicado, e realizarase de forma virtual mediante secuenciación das unidades didácticas a través de Faitic, a plataforma de tele docencia da Universidade de Vigo.

Este curso está recoñecido polo Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia coa asignación de 5,3 créditos para todos os profesionais sanitarios titulados (licenciados e diplomados). Para os alumnos da Universidade de Vigo concédense 2 créditos de libre elección.

Máis información: Curso

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates