Praza de técnico analítico no Banco Santander

O Banco Santander ofrece unha praza de técnico analítico.

Funcións do posto:

- Xestión e mantemento das diferentes bases de datos de produtos.

- Realización e mantemento de matrices de compatibilidade / incompatibilidade por produto.

- Elaboración e adaptación de ficheiros para cada unha das campañas de produto, mailings e extractos.

- Elaboración de informes estatísticos e de xestión.

- Elaboración de estatísticas e ficheiros para o lanzamento de campañas.

- Desenvolvemento de modelos de propensión adaptados a cada segmento de cliente.

- Investigación de bases de datos para a obtención de perfís de clientes e comportamentos.

Formación requerida: Licenciatura en Matemáticas, rama de Estatística.

Experiencia: Polo menos 2 anos de experiencia na análise de datos cuantitativos e cualitativos no sector financeiro.

Máis información: Oferta

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates