Oferta de emprego no Instituto de Investigación Biomédica

O Instituto de Investigación Biomédica de Ourense-Pontevedra-Vigo busca un titulado/a universitario/a para formación en metodoloxía e estatística en I+D+i.

Requisitos:

1) Estar en posesión dun título universitario: Licenciado,Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado, Diplomado ou Enxeñeiro Técnico; con coñecementos de estatística aplicada no campo da Saúde. Valorarse especialmente ter cursado un Máster ou Curso de Especialización neste ámbito.

2) Estar inscritos ou cumprir os requisitos para inscribirse no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Outros méritos:

Valorarase: ter cursado un Máster ou Curso de Especialización en Estatística, Metodoloxía da Investigación e/ou Saúde Pública; manexo de programas de análise estatístico (SPSS, R, etc.), e bo nivel de inglés.

Presentación de solicitudes: ata o 15 de setembro de 2015.

Máis información: Oferta

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates