Oferta de emprego da USC

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para o seguinte contrato:

Bioestatística para vivir e como vivir da Estatística.

- Centro de traballo: CIMUS.

- Investigador principal: Carmen Cadarso Suárez.

- Traballo a realizar: Planificación e organización de actividades de divulgación no marco do proxecto “Bioestatística para Vivir e como Vivir da Estatística” FCT-14-8405.

- Retribución bruta mensual: 1462,50€.

- Duración do contrato: 2 meses e 17 días.

- Xornada laboral: tempo completo.

- Categoría: Técnico Superior de Apoio a Investigación.

- Requisitos: Licenciado/a ou Grao en Empresariais, Administración e Dirección de Empresas ou Economía, Matemáticas ou Estatística.

Máis información: Convocatoria

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates