Oferta de emprego da USC

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para o seguinte contrato:

Soft computing para soporte a la Inteligencia de Negocio en social workflows.- RETOS 2014 (Subproyecto coordinador.

- Centro de traballo: CITIUS.

- Investigador principal: Manuel Lama Penín.

- Traballo a realizar: Deseño e desenvolvemento de algoritmos de recomendación baseados en modelos de utilidade aleatorios.

- Retribución bruta mensual: 1.300 €.

- Duración do contrato: 4 meses e 6 días.

- Xornada laboral: tempo parcial.

- Categoría: Investigador/a asociado/a.

- Requisitos: Doutor en Estatística e Investigación Operativa.

Máis información: Oferta

2023  SGAPEIO   globbers joomla templates