Oposicións ao INE

O Instituto Nacional de Estadística (INE) publicou as convocatorias dos procesos selectivos para acceder aos Corpos de Estatísticos Superiores do Estado e de Diplomados en Estatística do Estado (BOE Nº 217 do 8 de setembro de 2016).

Oposicións ao Corpo Superior de Estatísticos do Estado:

-        Titulación: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grao ao finalizar o prazo de presentación de instancias.

-        Prazas libres: 26 prazas polo sistema xeral de acceso libre. Do total das prazas, reservarase 1 para persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%.

-        Prazas de promoción interna: 5.

-        Prazo de presentación de instancias: dende o 9 de setembro ata o 28 de setembro de 2016, ambos incluídos.

Oposicións ao Corpo de Diplomados en Estatística do Estado:

-        Titulación: Diplomado, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou Grao ao finalizar o prazo de presentación de instancias.

-        Prazas libres: 40 prazas polo sistema xeral de acceso libre. Do total das prazas, reservaranse 2 para persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%.

-        Prazas de promoción interna: 1.

-        Prazo de presentación de instancias: dende o 9 de setembro ata o 28 de setembro de 2016, ambos incluídos.

Máis información: Convocatoria

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates