Oferta de emprego posdoutoral en estatística aplicada no BCAM

Oferta de traballo
Temas: Regresión semiparamétrica e non paramétrica, modelos espaciais e espaciotemporales, modelos de efectos aleatorios, estatísticas computacionales, estatísticas bayesianas, regresión dispersa, análise de datos funcionais, análises de supervivencia.

Responsable: Dae- Jin Le

Salario e condicións: O salario bruto anual da bolsa será de 28.000 a 32.000 €. Tera como responsabilidade facer a declaración anual de ingresos na Axencia de Tesourería de Bizkaia. Existe unha asignación para aqueles investigadores que proveñen dunha institución de investigación de fora  do País Vasco desde 1.000 EUR ata 2.000 EUR brutos.

Número de prazas: 1

Contrato e oferta: 2 anos.

Data límite: 28 de febreiro de 2019, 15:00 CET ( UTC + 1)

As solicitudes deben presentarse en liña en: http://www.bcamath.org/en/research/job

Perfil científico solicitado
Requisitos: Investigadores novos prometedores. Os solicitantes deben ter o seu PhD preferible en Estatística, Bioestadística ou campos relacionados.

Habilidades e traxectoria:

 • Boas habilidades interpersoais.
 • Un historial probado en investigación de calidade, como o demostran as publicacións de investigación nas principais revistas e conferencias científicas.
 • Capacidade demostrada para traballar de forma independente e como parte dun equipo de investigación colaborativo.
 • Capacidade para presentar e publicar resultados de investigación en forma falada (charlas) e escrita (artigos).
 • Capacidade para comunicar e presentar ideas de investigación de maneira efectiva a investigadores e partes interesadas con diferentes antecedentes.
  Fluidez en inglés falado e escrito.

Perfil científico: Ampla experiencia no modelado estatístico ( frecuentista ou bayesiano) e inferencia.

 • Coñecemento demostrado en técnicas de regresión semiparamétrica e non paramétrica.
 • Boas habilidades de programación en R, Python e / ou MATLAB.
 • Experiencia de investigación en Estatística aplicada en aplicacións interdisciplinarias (por exemplo: Medicina, Bioloxía ou Agricultura).
 • Interese e disposición para participar en proxectos de transferencia de coñecemento con entidades de investigación.

Requisitos:
O candidato seleccionado debe presentar a súa solicitude antes da data límite de solicitude en liña na páxina web http://www.bcamath.org/en/research/job
Os candidatos que non cumpran cos requisitos obrigatorios non serán avaliados. 

Solicitude:

 • CV
 • Carta de interese
 • 2 cartas de recomendación
 • Declaración de investigacións pasadas e futuras propostas (2-3 páxinas)

Avaliación: Baseada no  información proporcionada polo candidato, o comité de avaliación avaliará cualitativamente: a adaptación da capacitación e carreira anteriores ao perfil ofrecido, as cartas de recomendación, os principais resultados obtidos (documentos, procedementos, etc.) ....


Incorporación: Primavera 2019 ou tan pronto como sexa posible a partir de entón.

O contrato posdoctoral do BCAM comezará cando o candidato seleccionado haxa finalizado o doutoramento, é dicir, despois da defensa da tese.

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates