CITIC 2024/CP/019. Técnico de apoyo a la investigación.

Oferta de emprego ref. 2024/CP/019 para un técnico de apoio á investigación no marco dun proxecto do INE.

  • PROXECTO: "Ciencia e Ingeniería de datos para la mejora de la función estadística oficial", subvencionado polo Instituto Nacional de Estadística (INE).
  • TAREFAS A REALIZAR: Elaboración dunha metodoloxía que permita repartir o gasto dos turistas e excursionistas en destiño estimado con EGATUR e asignado á comunidade autónoma de destiño principal, entre todas as comunidades autónomas visitadas no viaxe ou excursión.
  • PERFIL DO/A CANDIDATO/A: Estar en posesión de titulación superior (grao, licenciatura ou equivalente).
  • CONDICIÓNS: Retribución bruta mensual 1.706,25 € (incluindo o prorrateo das pagas extraordinarias correspondentes).
  • LUGAR DE TRABALLO: CITIC, Campus de Elviña, s/n. A Coruña.
  • ENVÍO DE SOLICITUDES: A través da sede electrónica da Universidade da Coruña.

Máis información na web.

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates