Bolsas no Instituto de Estudios Fiscales

O Instituto de Estudios Ficales convoca 10 bolsas de formación para titulados universitarios, a fin de contribuír á formación de novos titulados universitarios no exercicio da actividade investigadora en materias relacionadas coa actividade presupostaria e fiscal da Facenda Pública. Dúas das bolsas están dirixidas a licenciados universitarios, ou titulación equivalente, en materias relacionadas Economía, Estatística e Informática.

As bolsas concédense por un período de 12 meses, do 9 de xullo de 2012 ata o 8 de xullo de 2013, e poden ser prorrogadas por dous períodos mais de igual duración.

- Presentación de solicitudes: ata o 20 de abril de 2012.

Mais información: BOE75-28032012

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates